Tula tungkol sa pagdating ng mga espanyol

Posted by / 20-Oct-2016 20:01

Hanggang nayon ay hindi pa rin nagkakasundo ang mga iskolar kung ano tunay na pundasyon ng pagiging isang bansa—lalo na sa modernong anyo nito.

Wala pa ring iisang paliwanag kung bakit nauso ang bansa (mula noong 18.-19.

Ayon na rin sa napabantog na bansag ni Benedict Anderson [1981], ang bansa ay isang “kapisanang hinaraya” (imagined community).

Di tulad ng pamilya, angkan, tribu, o grupong etniko—na pawang umusbong sa sinapupunan ng ebolusyon at halos matatagpuan din sa mga hayop—ang bansa ay matalino‘t walang-sintulad na kathang-tao.

Ang kuwestiyon, kung gayon, ay bakit kailangang mag-anyong-“bansa” ang kapisanan ng mga taong nais magtayo ng estado.

Mismong wika ni Darwin: It must not be forgotten that although a high standard of morality gives but a slight or no advantage to each individual man and his children over the other men of the same tribe, yet that an increase in the number of well-endowed men and an advancement in the standard of morality will certainly give an immense advantage to one tribe over another.

A tribe including many members who, from possessing in a high degree the spirit of patriotism, fidelity, obedience, courage, and sympathy, were always ready to aid one another, and to sacrifice themselves for the common good, would be victorious over most other tribes; and this would be natural selection.

Sa mga bagong pag-aaaral tungkol sa kaunlarang pang-ekonomiya, itinuturing na mahalagang elemento ang social cohesion—ang pagkakaisa (o marahil, ang pakikiisa) sa hanay ng lipunan—bilang paliwanag sa pag-asenso ng mga bansa [Easterly, Ritzen, at Woolcock 2006].

Ang kalaunang pagyaman at pag-unlad ng mga bansang nabanggit ay patunay sa kahalagahan ng sinasabing pakikiisa.

tula tungkol sa pagdating ng mga espanyol-19tula tungkol sa pagdating ng mga espanyol-36tula tungkol sa pagdating ng mga espanyol-5

] Ipagpapaumanhin ninyo, ngunit bilang alagad ng “kaalamang mahapis” (ayon sa bansag ni T.